User Tools

Site Tools


04378-brachyrhopala-ruficornis-la-gi

Brachyrhopala ruficornis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Brachyrhopala
Loài (species) B. ruficornis
Danh pháp hai phần
Brachyrhopala ruficornis
Macquart, 1847

Brachyrhopala ruficornis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Brachyrhopala ruficornis được Macquart miêu tả năm 1847.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Brachyrhopala ruficornis tại Wikispecies
04378-brachyrhopala-ruficornis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)