User Tools

Site Tools


04377-brachyrhopala-quadricincta-la-gi

Brachyrhopala quadricincta
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Brachyrhopala
Loài (species) B. quadricincta
Danh pháp hai phần
Brachyrhopala quadricincta
(Bigot, 1878)

Brachyrhopala quadricincta là một loài ruồi trong họ Asilidae. Brachyrhopala quadricincta được Bigot miêu tả năm 1879.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Brachyrhopala quadricincta tại Wikispecies
04377-brachyrhopala-quadricincta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)