User Tools

Site Tools


04375-brachyrhopala-melaena-la-gi

Brachyrhopala melaena
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Brachyrhopala
Loài (species) B. melaena
Danh pháp hai phần
Brachyrhopala melaena
Clements, 2000

Brachyrhopala melaena là một loài ruồi trong họ Asilidae. Brachyrhopala melaena được Clements miêu tả năm 2000.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Brachyrhopala melaena tại Wikispecies
04375-brachyrhopala-melaena-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)