User Tools

Site Tools


04374-brachyrhopala-inopina-la-gi

Brachyrhopala inopina
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Brachyrhopala
Loài (species) B. inopina
Danh pháp hai phần
Brachyrhopala inopina
Walker, 1858

Brachyrhopala inopina là một loài ruồi trong họ Asilidae. Brachyrhopala inopina được Walker miêu tả năm 1858.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Brachyrhopala inopina tại Wikispecies
04374-brachyrhopala-inopina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)