User Tools

Site Tools


04373-brachyrhopala-grandis-la-gi

Brachyrhopala grandis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Brachyrhopala
Loài (species) B. grandis
Danh pháp hai phần
Brachyrhopala grandis
Clements, 2000

Brachyrhopala grandis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Brachyrhopala grandis được Clements miêu tả năm 2000.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Brachyrhopala grandis tại Wikispecies
04373-brachyrhopala-grandis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)