User Tools

Site Tools


04372-brachyrhopala-brunnea-la-gi

Brachyrhopala brunnea
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Brachyrhopala
Loài (species) B. brunnea
Danh pháp hai phần
Brachyrhopala brunnea
Clements, 2000

Brachyrhopala brunnea là một loài ruồi trong họ Asilidae. Brachyrhopala brunnea được Clements miêu tả năm 2000.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Brachyrhopala brunnea tại Wikispecies
04372-brachyrhopala-brunnea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)