User Tools

Site Tools


04371-brachyrhopala-bicolor-la-gi

Brachyrhopala bicolor
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Brachyrhopala
Loài (species) B. bicolor
Danh pháp hai phần
Brachyrhopala bicolor
Clements, 2000

Brachyrhopala bicolor là một loài ruồi trong họ Asilidae. Brachyrhopala bicolor được Clements miêu tả năm 2000.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Brachyrhopala bicolor tại Wikispecies
04371-brachyrhopala-bicolor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)