User Tools

Site Tools


04370-brachyrhopala-atra-la-gi

Brachyrhopala atra
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Brachyrhopala
Loài (species) B. atra
Danh pháp hai phần
Brachyrhopala atra
Clements, 2000

Brachyrhopala atra là một loài ruồi trong họ Asilidae. Brachyrhopala atra được Clements miêu tả năm 2000.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Brachyrhopala atra tại Wikispecies
04370-brachyrhopala-atra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)