User Tools

Site Tools


04369-brachyrhopala-antennata-la-gi

Brachyrhopala antennata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Brachyrhopala
Loài (species) B. antennata
Danh pháp hai phần
Brachyrhopala antennata
Clements, 2000

Brachyrhopala antennata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Brachyrhopala antennata được Clements miêu tả năm 2000.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Brachyrhopala antennata tại Wikispecies
04369-brachyrhopala-antennata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)