User Tools

Site Tools


04368-brachyrhopala-anomala-la-gi

Brachyrhopala anomala
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Brachyrhopala
Loài (species) B. anomala
Danh pháp hai phần
Brachyrhopala anomala
Clements, 2000

Brachyrhopala anomala là một loài ruồi trong họ Asilidae. Brachyrhopala anomala được Clements miêu tả năm 2000.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Brachyrhopala anomala tại Wikispecies
04368-brachyrhopala-anomala-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)