User Tools

Site Tools


04336-bossoroca-la-gi

Bossoroca là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 1596,219 km², dân số năm 2007 là 7652 người, mật độ 4,79 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
04336-bossoroca-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)