User Tools

Site Tools


04300-boophis-la-gi

Boophis
Boophis Jaegeri Andasibe Madagascar.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Mantellidae
Chi (genus) Boophis
Tschudi, 1838
Tính đa dạng
Nearly 60 described species

Boophis là một chi động vật lưỡng cư trong họ Mantellidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 55 loài và 13% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Boophis tại Wikispecies
04300-boophis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)