User Tools

Site Tools


04279-bom-retiro-do-sul-la-gi

Bom Retiro do Sul là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 102,327 km², dân số năm 2007 là 11130 người, mật độ 108,77 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
04279-bom-retiro-do-sul-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)