User Tools

Site Tools


04267-bom-jesus-do-galho-la-gi

Bom Jesus do Galho là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 590,971 km², dân số năm 2007 là 15198 người, mật độ 25,7 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
04267-bom-jesus-do-galho-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)