User Tools

Site Tools


04257-bom-jardim-da-serra-la-gi

Bom Jardim da Serra là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 935,177 km², dân số năm 2007 là 4024 người, mật độ 4,3 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04257-bom-jardim-da-serra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)