User Tools

Site Tools


04229-bokermannohyla-la-gi

Bokermannohyla
Bokermannohyla saxicola.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Hylidae
Chi (genus) Bokermannohyla
Faivovich, Haddad, Garcia, Frost,
Campbell & Wheeler, 2005
Các loài

Xem trong bài.

Bokermannohyla là một chi động vật lưỡng cư trong họ Nhái bén, thuộc bộ Anura. Chi này có 27 loài và 26% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

Mục lục

  • 1 Hình ảnh
  • 2 Chú thích
  • 3 Tham khảo
  • 4 Liên kết ngoài
  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 

Phương tiện liên quan tới Bokermannohyla tại Wikimedia Commons

04229-bokermannohyla-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)