User Tools

Site Tools


04178-boa-vista-da-aparecida-la-gi

Boa Vista da Aparecida là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 256,296 km², dân số năm 2007 là 7972 người, mật độ 27,2 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
04178-boa-vista-da-aparecida-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)