User Tools

Site Tools


04175-boa-ventura-de-s-o-roque-la-gi

Boa Ventura de São Roque là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 622,185 km², dân số năm 2007 là 6952 người, mật độ 10,9 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
04175-boa-ventura-de-s-o-roque-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)