User Tools

Site Tools


04172-boa-esperan-a-la-gi

Boa Esperança là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 428,626 km², dân số năm 2007 là 12529 người, mật độ 29,23 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
04172-boa-esperan-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)