User Tools

Site Tools


04165-bm-27-la-gi

BM-27 Uragan (tiếng Nga: Ураган, 'cuồng phong'; mã định danh GRAU 9P140) là một tổ hợp pháo phản lực bắn loạt tự hành do Liên Xô chế tạo. Nó bắt đầu được trang bị cho Lục quân Liên Xô vào cuối thập niên 1970. Tổ hợp này có khả nwang bắn các đạn phản lực 220 mm từ 16 ống phóng đặt trên khung gầm của xe ZIL-135 8x8.

  • Pháo phản lực bắn loạt Cachiusa, BM-13, BM-8, và BM-31
  • Pháo phản lực bắn loạt BM-14 140 mm
  • Pháo phản lực bắn loạt BM-21 122 mm
04165-bm-27-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)