User Tools

Site Tools


04164-bm-25-la-gi

BM-25 là tên một hệ thống phóng tên lửa do quân đội Liên Xô thiết kế.Nó sử dụng tên lửa có đường kính 250 mm trong 6 ống phóng.

Hệ thống phóng tên lửa BM-25 / 2K5 Korschun
Tên lửa sử dụng 2P5
Hãng sản xuất OKB-3
Hệ thống dẫn mục tiêu Động cơ một buồng làm mát bằng chất lỏng
Nhiên liệu đốt Kerosene và nitric acid
Thời gian động cơ bốc cháy 7,8 giây
Tốc độ 1.004 m/s
Tầm bắn hiệu quả 5,538 m
Đường kính tên lửa 250 mm
Khối lượng tên lửa 375 kg
Khối lượng đầu đạn 100 kg
Tầm bắn tối đa có thể đạt đến 55 km
04164-bm-25-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)