User Tools

Site Tools


04145-blepharotes-macrostylus-la-gi

Blepharotes macrostylus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Blepharotes
Loài (species) B. macrostylus
Danh pháp hai phần
Blepharotes macrostylus
Loew, 1874

Blepharotes macrostylus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Blepharotes macrostylus được Loew miêu tả năm 1874.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Blepharotes macrostylus tại Wikispecies
04145-blepharotes-macrostylus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)