User Tools

Site Tools


04144-blepharotes-flavus-la-gi

Blepharotes flavus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Blepharotes
Loài (species) B. flavus
Danh pháp hai phần
Blepharotes flavus
Ricardo, 1913

Blepharotes flavus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Blepharotes flavus được Ricardo miêu tả năm 1913.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Blepharotes flavus tại Wikispecies
04144-blepharotes-flavus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)