User Tools

Site Tools


04143-blepharepium-subcontractum-la-gi

Blepharepium subcontractum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Blepharepium
Loài (species) B. subcontractum
Danh pháp hai phần
Blepharepium subcontractum
Walker, 1856

Blepharepium subcontractum là một loài ruồi trong họ Asilidae. Blepharepium subcontractum được Walker miêu tả năm 1856.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Blepharepium subcontractum tại Wikispecies
04143-blepharepium-subcontractum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)