User Tools

Site Tools


04142-blepharepium-sonorensis-la-gi

Blepharepium sonorensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Blepharepium
Loài (species) B. sonorensis
Danh pháp hai phần
Blepharepium sonorensis
Papavero & Bernardi, 1973

Blepharepium sonorensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Blepharepium sonorensis được Papavero & Bernardi miêu tả năm 1973.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Blepharepium sonorensis tại Wikispecies
04142-blepharepium-sonorensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)