User Tools

Site Tools


04141-blepharepium-luridum-la-gi

Blepharepium luridum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Blepharepium
Loài (species) B. luridum
Danh pháp hai phần
Blepharepium luridum
Rondani, 1848

Blepharepium luridum là một loài ruồi trong họ Asilidae. Blepharepium luridum được Rondani miêu tả năm 1848.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Blepharepium luridum tại Wikispecies
04141-blepharepium-luridum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)