User Tools

Site Tools


04138-blepharepium-borealis-la-gi

Blepharepium borealis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Blepharepium
Loài (species) B. borealis
Danh pháp hai phần
Blepharepium borealis
James, 1939

Blepharepium borealis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Blepharepium borealis được James miêu tả năm 1939.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Blepharepium borealis tại Wikispecies
04138-blepharepium-borealis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)