User Tools

Site Tools


04137-blepharepium-annulatum-la-gi

Blepharepium annulatum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Blepharepium
Loài (species) B. annulatum
Danh pháp hai phần
Blepharepium annulatum
Bigot, 1857

Blepharepium annulatum là một loài ruồi trong họ Asilidae. Blepharepium annulatum được Bigot miêu tả năm 1857.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Blepharepium annulatum tại Wikispecies
04137-blepharepium-annulatum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)