User Tools

Site Tools


04105-bistrica-ob-sotli-la-gi

Bistrica ob Sotli là một khu tự quản (tiếng Slovenia: občine, số ít – občina) trong vùng Savinjska của Slovenia. Bistrica ob Sotli có diện tích 31.1 km2, dân số là theo điều tra ngày 31 tháng 3 năm 2002 là 1460 người. Thủ phủ khu tự quản Bistrica ob Sotli đóng tại Bistrica ob Sotli[1].

04105-bistrica-ob-sotli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)