User Tools

Site Tools


04041-bias-fortes-la-gi

Bias Fortes là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 284,271 km², dân số năm 2007 là 3880 người, mật độ 14,3 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
04041-bias-fortes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)