User Tools

Site Tools


03971-berezniki-la-gi

Berezniki (tiếng Nga: Березники) là một thành phố Nga. Thành phố này thuộc chủ thể Perm Krai. Thành phố có dân số 173.077 người (theo điều tra dân số năm 2002. Đây là thành phố lớn thứ 101 của Nga theo dân số năm 2002.

Bản mẫu:Perm Krai

03971-berezniki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)