User Tools

Site Tools


03948-benthochromis-la-gi

Benthochromis
Benthochromis tricoti.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Động vật
Ngành (phylum) Động vật có dây sống
Lớp (class) Lớp Cá vây tia
Bộ (ordo) Bộ Cá vược
Họ (familia) Họ Cá hoàng đế
Phân họ (subfamilia) Pseudocrenilabrinae
Tông (tribus) Benthochromini
Chi (genus) Benthochromis
Poll, 1986
Species

Xem bài.

Benthochromis là chi (sinh học) nhỏ của họ Cá hoàng đế, đặc hữu vùng hồ Tanganyika ở Đông Phi.

  • Benthochromis horii Takahashi, 2008.[1]
  • Benthochromis melanoides (Poll, 1984).
  • Benthochromis tricoti (Poll, 1948).

FishBase (2006) Eds. Froese, R. and D. Pauly. World Wide Web electronic publication. fishbase.org version (07/2006).

  1. ^ Takahashi, T. (2008). “Description of a new cichlid fish species of the genus Benthochromis (Perciformes: Cichlidae) from Lake Tanganyika”. Journal of Fish Biology 72 (3): 603–613. doi:10.1111/j.1095-8649.2007.01727.x. 
03948-benthochromis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)