User Tools

Site Tools


03867-bela-vista-da-caroba-la-gi

Bela Vista da Caroba là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 148,107 km², dân số năm 2007 là 4210 người, mật độ 27,6 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
03867-bela-vista-da-caroba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)