User Tools

Site Tools


03858-bel-m-de-maria-la-gi

Belém de Maria là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 63,884 km², dân số năm 2007 là 10140 người, mật độ 158,73 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
03858-bel-m-de-maria-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)