User Tools

Site Tools


03835-beameromyia-virginensis-la-gi

Beameromyia virginensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Beameromyia
Loài (species) B. virginensis
Danh pháp hai phần
Beameromyia virginensis
Scarbrough, 1997

Beameromyia virginensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Beameromyia virginensis được Scarbrough miêu tả năm 1997. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Beameromyia virginensis tại Wikispecies
03835-beameromyia-virginensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)