User Tools

Site Tools


03834-beameromyia-pictipes-la-gi

Beameromyia pictipes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Beameromyia
Loài (species) B. pictipes
Danh pháp hai phần
Beameromyia pictipes
(Loew, 1862)

Beameromyia pictipes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Beameromyia pictipes được Loew miêu tả năm 1862.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Beameromyia pictipes tại Wikispecies
03834-beameromyia-pictipes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)