User Tools

Site Tools


03833-beameromyia-incisuralis-la-gi

Beameromyia incisuralis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Beameromyia
Loài (species) B. incisuralis
Danh pháp hai phần
Beameromyia incisuralis
Scarbrough & Perez-Gelabert,

Beameromyia incisuralis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Beameromyia incisuralis được Scarbrough & Perez-Gelabert miêu tả năm.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Beameromyia incisuralis tại Wikispecies
03833-beameromyia-incisuralis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)