User Tools

Site Tools


03832-beameromyia-dorsalis-la-gi

Beameromyia dorsalis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Beameromyia
Loài (species) B. dorsalis
Danh pháp hai phần
Beameromyia dorsalis
Williston, 1901

Beameromyia dorsalis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Beameromyia dorsalis được Williston miêu tả năm 1901.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Beameromyia dorsalis tại Wikispecies
03832-beameromyia-dorsalis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)