User Tools

Site Tools


03831-beameromyia-cubensis-la-gi

Beameromyia cubensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Beameromyia
Loài (species) B. cubensis
Danh pháp hai phần
Beameromyia cubensis
(Bigot, 1857)

Beameromyia cubensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Beameromyia cubensis được Bigot miêu tả năm 1857.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Beameromyia cubensis tại Wikispecies
03831-beameromyia-cubensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)