User Tools

Site Tools


03787-bathropsis-plazai-la-gi

Bathropsis plazai
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Bathropsis
Loài (species) B. plazai
Danh pháp hai phần
Bathropsis plazai
Kaletta, 1986

Bathropsis plazai là một loài ruồi trong họ Asilidae. Bathropsis plazai được Kaletta miêu tả năm 1986. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Bathropsis plazai tại Wikispecies
03787-bathropsis-plazai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)