User Tools

Site Tools


03786-bathropsis-delgadoi-la-gi

Bathropsis delgadoi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Bathropsis
Loài (species) B. delgadoi
Danh pháp hai phần
Bathropsis delgadoi
Kaletta, 1978

Bathropsis delgadoi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Bathropsis delgadoi được Kaletta miêu tả năm 1978. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Bathropsis delgadoi tại Wikispecies
03786-bathropsis-delgadoi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)