User Tools

Site Tools


03779-batalha-alagoas-la-gi

Batalha là một đô thị thuộc bang Alagoas, Brasil. Đô thị này có diện tích 322,5 km², dân số năm 2007 là 15705 người, mật độ 48,7 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
03779-batalha-alagoas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)