User Tools

Site Tools


03740-barreiras-la-gi

Barreiras là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 7895,241 km², dân số năm 2016 là 155519 người, mật độ 20,63 người/km².[2]

  1. ^ [1]
  2. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
03740-barreiras-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)