User Tools

Site Tools


03731-barra-mansa-la-gi

Barra Mansa là một đô thị thuộc bang Rio de Janeiro, Brasil. Đô thị này có diện tích 548,9 km², dân số năm 2007 là 176151 người, mật độ 321,8 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
03731-barra-mansa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)