User Tools

Site Tools


03728-barra-dos-coqueiros-la-gi

Barra dos Coqueiros là một đô thị thuộc bang Sergipe, Brasil. Đô thị này có diện tích 87,96 km², dân số năm 2007 là 19218 người, mật độ 218,49 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
03728-barra-dos-coqueiros-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)