User Tools

Site Tools


03724-barra-do-quara-la-gi

Barra do Quaraí là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 1056,146 km², dân số năm 2007 là 3771 người, mật độ 3,57 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
03724-barra-do-quara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)