User Tools

Site Tools


03723-barra-do-pira-la-gi

Barra do Piraí là một đô thị thuộc bang Rio de Janeiro, Brasil. Đô thị này có diện tích 578,471 km², dân số năm 2007 là 96282 người, mật độ 164,9 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
03723-barra-do-pira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)