User Tools

Site Tools


03721-barra-do-jacar-la-gi

Barra do Jacaré là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 115,592 km², dân số năm 2007 là 2850 người, mật độ 24,7 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
03721-barra-do-jacar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)