User Tools

Site Tools


03712-barra-de-s-o-miguel-la-gi

Barra de São Miguel là một đô thị thuộc bang Alagoas, Brasil. Đô thị này có diện tích 76,96 km², dân số năm 2007 là 7274 người, mật độ 94,52 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
03712-barra-de-s-o-miguel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)