User Tools

Site Tools


03652-bani-al-harith-huy-n-la-gi

Huyện Bani Al Harith là một huyện thuộc [[San`a' [City] (tỉnh)|tỉnh San`a' [City]]], Yemen. Đến thời điểm năm 2003, huyện này có dân số 184509 người[1]

{{tỉnh San`a' [City]}}

]

[[Thể loại:Tỉnh San`a' [City]]

03652-bani-al-harith-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)